مدیر گروه مهندسی عمران

دکتر مرتضی شکری
تحصیلات:  دکتری
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  M.Shokri@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/shokri/
تلفن:  08135228687
آدرس:  کبودرآهنگ-دانشکده فنی- مهندسی
توضیحات:  
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند