مدیر گروه
نام:  دکتر ابراهیم قیاسوند

سمت:  مدیر گروه

تحصیلات:  دکتری تخصصی

مرتبه علمی:  استادیار

ایمیل:  e.ghiasvand@basu.ac.ir

وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/e-ghiasvand/

تلفن:  08135228486

آدرس:  کبودرآهنگ - دانشکده فنی و مهندسی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند